Google Plus
0895 484 983

Елметал МВ ООД

Металообработка и леярство

 

       Елметал МВ ООД е създадена през ноември 2002 година. Дейността на фирмата ни е свързана с:

  • леене в пясъчни форми,
  • леене в керамично-черупкови форми (по стопяем восъчен модел),
  • леене под налягане (в студено-камерни машини),
  • заваряване на детайли,
  • спояване на детайли
  • механична обработка на детайли за промишлеността и бита

       Във фирмата е внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015, което гарантира на нашите клиенти и партньори, че получават качествени и надеждни продукти.