Google Plus
0895 484 983
Елметал МВ ООД
Металообработка и леярство

За нас

       Елметал МВ ООД е създадена през ноември 2002 година. Фирмата ни се развива в направленията леене в пясъчни форми и механична обработка на детайли за електропромишлеността и бита.

 

       През 2007 година дружеството се разраства и става правоприемник на Бусер-96 ООД. Към дейността ни се добавят още прецизно леене в керамично-черупкови форми (по стопяем восъчен модел), леене под налягане (в студено-камерни машини), заваряване, спояване и др.

 

       Базата на Елметал МВ ООД обхваща площ от 11 000 кв. метра. При нас работят 47 квалифицирани служители, с опит в леенето и обработката на метали и метални изделия.

 

       Елметал МВ ООД произвежда детайли за:

  • електропромишлеността,
  • хранително-вкусовата промишленост,
  • химическата промишленост,
  • текстилното и селскостопанското машиностроене,
  • производството на металорежещи машини,
  • автомобилостроенето,
  • резервни части,
  • художествени произведения,
  • бита и др.

       При нас в Елметал МВ ООД, е внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.