Google Plus
0895 484 983
Елметал МВ ООД
Металообработка и леярство

Обработка метали

       В Елметал МВ ООД се извършва механична обработка и заваряване на детайли.


       Механичната обработка на черни и цветни метали и сплави се извършва с универсални и цифрово-програмни стругови и фрезови машини - машинни центри, резбонакатни машини, преси, полирмашини и др.

 

       В цеха на фирмата се заваряват черни и цветни метали и сплави електродъгово и в защитна газова среда - ВИГ. Спояването на цветни метали и сплави, се извършва  със сребърен припой – месинг с метало-керамика, месинг с мед и др.